Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Datasäkerhet & backup

Datorregler & informationssäkerhet vid Lunds universitet

Som användare av universitetets nätverk LUNET förbinder du dig att följa datorreglerna. Samma regler gäller för anställda och studenter. Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras på ett sätt som dels säkerställer att universitetets behov av tillgång tillfredsställs och dels att universitetet kan uppfylla tillämpliga förordningar.

Rektorsbeslut angående informationssäkerhet för anställda och studenter

Rektorsbeslut ang: Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet


Backup på server 

Automatisk backup på alla servrar, med hemkataloger mm, tas varje natt. Data lagrad lokalt på den egna arbetsdator ansvarar du själv för.


Antivirusprogram

På datorer inköpta för LU-medel vid Medicinska fakulteten används antivirusprogrammet Sophos.

Installera Sophos

Använd inte två antivirusprogram samtidigt – tänk på att avinstallera gamla antivirusprogram innan du installerar Sophos. Det kan du göra förhand i Program/Programs and Features via Kontrollpanelen/Control Panel.

  1. Avinstallera gamla antivirusprogram.
  2. Installera Sophos via någon av länkarna nedan: logga in med ditt Lucat.
  3. Välj sedan att spara filen på t ex skrivbordet.
  4. Starta sedan installationen genom att öppna filen på skrivbordet.
  5. Följ installationsanvisningarna.

Kontakt & Support