Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Datasäkerhet

Datorregler

Som användare av universitetets nätverk LUNET förbinder du dig att följa datorreglerna. Samma regler gäller för anställda och studenter.


Backup på server 

Automatisk backup på alla servrar, med hemkataloger mm, tas varje natt. Data endast lagrad lokalt på din egen arbetsdator ansvarar du själv för.


Viruskontroll 

På datorer inköpta för LU-medel vid Medicinska fakulteten används antivirusprogrammet Sophos.

Se även: