Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Datainsamling och formulär

ELN Labguru – Electronic Lab Notebook

Information om ELN Labguru finns här:


RedCap

Information om REDCap finns här:

  • REDCap
    IntraMed - Forskningsdatahantering

TeleForm

Programmets styrka ligger i hanteringen av pappersbaserade formulär vilket görs på ett effektivt sätt, särskilt när det gäller kryssfrågor.
Exempel:

  • Inmatning och verifiering av 110 formulär med 120 svar per formulär tar mindre än tre timmar.
  • TeleForm kan också användas för elektronisk datainsamling.
  • TeleForm hanterar endast formulär och inte flöden i en serie eller motsvarande.
  • TeleForm har stora möjligheter att skapa de databaser du vill ha, det finns många sätt att göra detta. Det vanligaste är till SPSS-fil.
  • Databasfilen skapas samtidigt som du gör formuläret så du kan få en kontroll av databasen redan innan du skickar ut formulären om så önskas.

TeleForm används som en programvarugrupp installerad på din dator på LU:s nätverk eller som krypterad fjärråtkomst via Citrixserver där du befinner dig.TeleForm är gratis att använda för forskning vid Medicinska fakulteten men support kostar 650 kr per timme och man bör räkna med minst tre till fyra timmars support första gången. Något mindre nästa gång om samma person gör fler formulär.

Intresseanmälan för användning av TeleForm görs genom e-post till

Vi som arbetar med TeleForm kontaktar dig så snart vi kan.