Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Datainsamling och formulär

LUSEC

Information om LUSEC finns på Intrameds sidor om stöd till forskning:

  • LUSEC - Forskningsdatahantering

ELN Labguru – Electronic Lab Notebook

Information om ELN Labguru finns på Intrameds sidor om stöd till forskning:


RedCap

Information om REDCap finns Intrameds sidor om stöd till forskning:

  • REDCap - Forskningsdatahantering

TeleForm

Programmet som hanterar pappersbaserade formulär erbjuds förnärvarande inte för nya användare av Bibliotek & IKT.

Vid frågor om TeleForm:

Vi som arbetar med TeleForm kontaktar dig så snart vi kan.