Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Institutionen för labmedicin - instruktioner resor i tjänsten

Anställd vid LU
’LU anställda’ behöver själva registrera sin resor i Primula webb. Relevanta underlag ska bifogas till varje enskild reseräkning, exempelvis följande:
- Originalkvitton klistras var för sig på ett kopieringspapper (tänk på att ingen tejp får hamna på någon text)
- Konferensprogram, agenda, deltagarcertifikat, mötesinbjudning eller liknande
- Färdväg i samband med milersättning
- Deltagarlistor i samband med representation
- Resedokument i samband med traktamente, ex flygbiljetter och resebokning
- Kontering får du av din ekonom

Behöver du hjälp och guidning under tiden du skapar din reseräkning, går det bra att kontakta institutionens reseadministratör genom att skicka ett mail till: res.ilm@med.lu.se

När reseräkningen är klar
- Skriv ut blanketten
- Därefter skickar du reseräkningen vidare i systemet (primula webb) genom att klicka på ’Skicka/Submit’.
- Ge därefter alla dokument till din ekonom

Icke-anställd vid LU
För de som inte är anställda vid Lunds universitet ska följande skickas in till ovanstående adress:
- Ifylld blankett (pdf)
- Ovanstående punkters underlag, såsom kvitton
- Lämna alla underlag till din kontaktperson på LU, som får ge underlaget till deras ekonom

Att tänka på!
- Enligt föreskrifterna i universitetets villkorsavtal, ska en reseräkning skapas inom ett år efter avslutande månad då utlägget/resan inträffade. Därefter förfaller utlägget.
- Ersättning för kvitton på mat i samband med exempelvis konferens i utlandet, ersätts ej.
Traktamenten ersätter ökade levnadskostnader så som exempelvis måltider.
- Utgifter i utländsk valuta ska beräknas efter kursen på www.oanda.se, såvida inte kontoutdrag
från bank kan uppvisas.

DOKUMENT