Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fakturahantering

Lupin - leverantörsfakturor

Lupin är Lunds universitets verktyg för att hantera inköp och leverantörsfakturor.

Inloggning

Du loggar in med ditt Lucat-ID på Lupin via adressen http://lupin.adm.lu.se/

Problem att logga in i Lupin?

Internfakturor

Sköts av avdelningens/institutionens ekonomiadministratör.

Fakturering och rekvisitioner

  • Ställa ut externfaktura, sköts av avdelningens/institutionens ekonomiadministratör  (länk till LU:s ekonomiwebb)
  • Rekvirera, sköts av avdelningens/institutionens ekonomiadministratör (länk till LU:s ekonomiwebb)