Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Inköp, faktura, ekonomi & reseräkning

Kuben

Kuben är ett användarvänligt verktyg för uppföljning och analys. Här kan du vrida och vända på olika data. Ekonomi-, personal- och studerandedata finns tillgängligt i Kuben.

Kuben (länk till LU:s medarbetarwebb)

Resor i tjänsten

Information om resor i tjänsten (länk till LU:s medarbetarwebb)

Institutionsspecifika instruktioner för resor i tjänsten

Instruktioner för institutionen för labmedicin

Köpa loss datorutrustning

Gäller för personer som haft uppdrag som utförs på fakultetsövergripande nivå.

Budget och ekonomi

Information om budget och resursfördelning vid Medicinska fakulteten