Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakta receptionerna

BMC: 046-222 06 60
bmc.reception@med.lu.se 

HSC: 046-222 18 01
HSC.reception@med.lu.se

CRC: 040-39 10 10
crcreception@med.lu.se 

MV: byggnad 404: 046-275 6040