Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

KLARA

Lunds universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att föra register över hälso- och miljöfarliga kemiska produkter i verksamheten. 

Inloggning KLARA (logga in med Lucat-id)

Det är chefen som säkerställer att varje grupp/avdelning har medarbetare som har i uppgift att registrera och inventera i KLARA.

På HR-webben finns information om KLARA

Hur får en person tillgång till KLARA?

Om en medarbetare vill kunna registrera/kassera kemiska produkter i KLARA måste hen först genomgå en utbildning innan skrivbehörigheter delas ut till användaren. Det finns möjlighet att anmäla sig till KLARA-utbildningar via kompetensportalen. Om det inte finns tillgängliga utbildningstillfällen i kompetensportalen kan en intresseanmälan göras i kompetensportalen. Samma sak gäller för medarbetare som vill bli KLARA-administratörer.

Länk till kompetensportalen (logga in med Lucat-id)

För att få läsbehörigheter i KLARA och möjlighet att skriva riskbedömningar ska:

  1. Personen få inskrivet i Lucat att hen är KLARA-användare
  2. Tidigast dagen efter att registreringen i Lucat har gjorts, ska personen i fråga göra ett inloggningsförsök i KLARA
  3. En bekräftelse på var personen ska ha behörighet ska skickas till en lokal KLARA-admin eller till Chemsafety@bygg.lu.se (Chemsafety står alltid till tjänst med olika KLARA-frågor).

Lokala KLARA-administratörer

Anna Darabi, IKVL
E-post: anna.darabi@med.lu.se

Lena Ohlsson, IKVL och ILM
E-post: lena.ohlsson@med.lu.se

Katarina E Johansson, EMV
E-post: katarina_e.johansson@med.lu.se

Lisette Eklund, EMV
E-post: lisette.eklund@med.lu.se

Linus Jeppsson, Enheten för medicinsk service, Facility Management, IKVM och Inst för translationell medicin
E-post: linus.jeppsson@med.lu.se

Hans Hovenberg, expert KLARA, Medicinska fakulteten, Facility management.
E-post: hans.hovenberg@med.lu.se