Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS kommitté HSC

Tre HMS-kommittéer finns inom fakulteten; CRC, BMC samt HSC. Fakulteten har också inrättat ett samordningsorgan för HMS-arbetet. Kommittéerna skall se till att arbetsgivarna inom respektive centrum följer de lagar, förordningar och regler som ställs på en arbetsgivare inom HMS-området.

 

HMS kommitté HSC  2022-01-01-2022-12-31

Ledamöter
Arbetsgivarrepresentanter

Eva Månsson Lexell
Ordförande

Gunilla Amnér
Representant MedCul

Colm Doyle
Representant BIKT

Jan-Åke Hansson
Representant GUN

Hugh Connell
Representant Med-Service

Studeranderepresentanter
SSGI
VÅVS

Arbetstagarrepresentanter
Magnus Persson
Huvudskyddsombud IHV

Fackliga företrädare - vakant

Övriga med närvaro- och yttranderätt
Annika Ekstedt
Företagshälsovården

Adelé Månsson
Representant EGLS

Johan Ohlin
Företagshälsovården

Evelina Petersson
Personalsamordnare, IHV

Sammanträden 2022
28 februari, kl 13.30-15.00
23 maj, kl 13.30-15.00
19 september, kl 13.30-15.00
23 november, kl 13.30-15.00