Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS kommitté HSC

Tre HMS-kommittéer finns inom fakulteten; CRC, BMC samt HSC. Fakulteten har också inrättat ett samordningsorgan för HMS-arbetet. Kommittéerna skall se till att arbetsgivarna inom respektive centrum följer de lagar, förordningar och regler som ställs på en arbetsgivare inom HMS-området.

 

HMS kommitté HSC  2019-01-01-2021-12-31
Ordinarie ledamöter
Arbetsgivarrepresentanter
Universitetslektor, Eva Månsson Lexell
Ordförande
Tel: 046-222 8995 eva.mansson_lexell@med.lu.se

Biblioteks- och IKT-chef, Colm Doyle
Representant för BMC
Tel. 046- 222 02 92, colm.doyle@med.lu.se

Avdelningschef vid Verksamhetsstöd, Hugh Connell
Representant för Facility Management
Tel. 040- 391 002, hugh.connell@med.lu.se

Universitetslektor, Jan-Åke Hansson
Representant för IHV
Tel. 046-222 18 93, jan-ake.hansson@med.lu.se

Studeranderepresentanter
Vanja Nicolls
Representant för VÅVS
studentmiljo@vavslund.se

Elin Andrén
Representant för SSGI
skyddsombud@ssgi.nu

Vakant - doktorandrepresentant

Företrädare för arbetstagarna
Representant för OFR/S - vakant

Representant för SACO-S/SEKO - vakant

Huvudskyddsombud, Magnus Persson
Representant för IHV
Tel. 046- 222 19 85, magnus_c.persson@med.lu.se

Övriga med närvaro- och yttranderätt
Arbetsmiljöingenjör, Johan Ohlin
Företagshälsovården
Tel. 046- 222 70 26, johan.ohlin@fhv.lu.se 

Personalsamordnare, Karin Rasmussen 
Institutionen för hälsovetenskaper
Tel. 046- 222 19 20, karin.rasmussen@med.lu.se

Sjuksköterska, Annika Ekstedt
Företagshälsovården
Tel. 046-222 30 73, annika.ekstedt@fhv.lu.se

Driftchef, Micael Eliasson
Health Sciences Centre
Tel. 046-222 07 59, micael.eliasson@med.lu.se

Pedagogisk utvecklare, Annika Diehl
MedCUL
Tel. 046-222 19 90, annika.diehl@med.lu.se

Administrativ koordinator, Åsa Berggren Nylund
Tel. 046- 222 18 59, asa.berggren_nylund@med.lu.se

Sammanträden 2021
1 mars, kl 13.30-15.00
10 maj, kl 13.30-15.00
14 september, kl 13.30-15.00
29 november, kl 13.30-15.00