Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS kommitté HSC

Tre HMS-kommittéer finns inom fakulteten; CRC, BMC samt HSC. Fakulteten har också inrättat ett samordningsorgan för HMS-arbetet. Kommittéerna skall se till att arbetsgivarna inom respektive centrum följer de lagar, förordningar och regler som ställs på en arbetsgivare inom HMS-området.

 

HMS kommitté HSC  2019-01-01-2021-12-31
Ordinarie ledamöter
Arbetsgivarrepresentanter
Professor, Eva Ageberg
Ordförande
Tel: 046-222 4943 eva.ageberg@med.lu.

Biblioteks- och IKT-chef, Colm Doyle
Representant för BMC
Tel. 046- 222 02 92, colm.doyle@med.lu.se

Universitetslektor, Eva Ekvall Hansson
Representant för HSC
Tel. 046- 222 19 86, Eva.Ekvall-Hansson@med.lu.se

Universitetslektor, Jan-Åke Hansson
Representant för IHV
Tel. 046-222 18 93, jan-ake.hansson@med.lu.se

Studeranderepresentanter
Jonathan Hall
Representant för VÅVS
studentmiljo@vavslund.se

Saga Wendeborn
Representant för SSGI
saga.wendeborn@gmail.com

Vakant
Doktorandrepresentant

Företrädare för arbetstagarna
Serviceteknker, Christina Linde
Representant för OFR/S
Tel. 046- 222 18 97, christina.linde@med.lu.se

Vakant
Representant för SACO-S/SEKO

Huvudskyddsombud, Magnus Persson
Representant för IHV
Tel. 046- 222 19 85, magnus_c.persson@med.lu.se

Övriga med närvaro- och yttranderätt
Arbetsmiljöingenjör, Johan Ohlin
Företagshälsovården
Tel. 046- 222 70 26, johan.ohlin@fhv.lu.se 

Personalsamordnare, Evelina Petersson
Institutionen för hälsovetenskaper
Tel. 046- 222 19 20, evelina.petersson@med.lu.se

Sjuksköterska, Irene Sassarsson
Företagshälsovården
Tel. 046-222 32 82, irene.sassarsson@fhv.lu.se

Driftchef, Jeppe Stridh
Health Sciences Centre
Tel. 046-222 05 01, jeppe.stridh@med.lu.se

Administrativ koordinator, Åsa Berggren Nylund
Sekreterare
Tel. 046- 222 18 59, asa.berggren_nylund@med.lu.se

Sammanträden 2019
4 mars, kl 13.30-15.00, Lagunen
13 maj, kl 13.30-15.00, Lagunen
23 september, kl 13.30-15.00, Oasen
2 december, kl 13.30-15.00, Lagunen