Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS kommitté CRC

CRC:s HMS-kommitté är beredande och rådgivande organ till institutioner eller motsvarande inom sitt ansvarsområde. Kommittén ska behandla frågor inom HMS-området, ge information och upplysningar, hantera inkomna ärenden och under den lokala skyddskommittén genomföra granskning av byggprojekt. Vidare ska HMS-kommittén följa upp att bestämmelser inom HMS-området efterlevs, samt följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutioner eller motsvarande och årligen rapportera resultatet till den lokala skyddskommittén.

Kommitténs sammansättning

Holger Luthman, Professor,Ordförande
Holger.Luthman@med.lu.se

Lars Jansson, Enhetsadministratör, sekreterare
Lars.Jansson@med.lu.se

 

Arbetsgivarföreträdare

Holger Luthman, Professor,Representant för IKVM
Holger.Luthman@med.lu.se

Peter Åsman, Professor, Representant för Grundutbildning
peter.asman@med.lu.se

Johan Malm, Professor, stf prefekt, Representant för ITM
johan.malm@med.lu.se

Tomas Deierborg, Professor, Reprersentant för EMV
tomas.deierborg@med.lu.se

Arbetstagarrepresentanter

Johan Lind, huvudskyddsombud
johan.lind@med.lu.se

Laila Jacobsson, skyddsombud
laila.jacobsson@med.lu.se

Anna Hedelius, skyddsombud
anna.hedelius@med.lu.se

Studentrepresentanter

Vakant, Representant för forskarstuderande
Vakant, Representant för grundutbildningsstuderande

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Hugh Connell, enhetschef Med-service
Hugh.Connell@med.lu.se

Linus Jeppsson, processledare Med-service
Linus.Jeppsson@med.lu.se

Annika Ekstedt, sjuksköterska, Företagshälsovården
annika.ekstedt@fhv.lu.se

Robert Howe, Arbetsmiljöingenjör, Företagshälsovården
robert.howe@fhv.se

Sara Tvermoes, personalsamordnare, MiM
sara.tvermoes@med.lu.se