Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS-kommitté CRC

Ordinarie ledamöter

Arbetsgivarrepresentanter

Professor, Holger Luthman
Ordförande
Tel: 040-391158, Holger.Luthman@med.lu.se

Föreståndare, Hugh Connell
Representant för CRC service
Tel: 040-391002, Hugh.Connell@med.lu.se

Professor, Martin Lindström
Representant för IKVM
Tel: 040-391343, Martin.Lindstrom@med.lu.se

Professor, stf. prefekt, Johan Malm
Representant för ITM
Tel: 040-333536, johan.malm@med.lu.se

Studentrepresentanter
Abrar Ahmad
Representant för forskarstuderande
abrar.ahmad@med.lu.se

Studerandeskyddsombud Malmö, Einar Smith
Representant för grundutbildningsstuderande
studerandeskyddsombud.malmo@gmail.com

Företrädare för arbetstagarna:

Databasadministratör, Åsa Almgren
Representant för OFR/S
Tel: 040-332106, Asa.Almgren@med.lu.se

Projektledare, Monica Wendel
Representant för SACO-S
Tel: 046-22292963, Monica.Wendel@stu.lu.se

Vakant
Representant för SEKO

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Huvudskyddsombud, Bill Jakobsson
IT-support
Tel: 040-391100, Bill.Jakobsson@med.lu.se

Driftledare, Linus Jeppsson
CRC service
Tel: 040-391001, Linus.Jeppsson@med.lu.se

Personalsamordnare, Ulrika af Sillén
ITM
Tel: 040-391031, Ulrika.af_Sillen@med.lu.se

Personalsamordnare, Sara Tvermoes
IKVM
Tel: 040-391054, sara.tvermoes@med.lu.se

Professor, Cecilia Lundberg
Vicedekan
Tel: 046-2220528, cecilia.lundberg@med.lu.se

Leg sjuksköterska, Iréne Sassarsson
Företagshälsovården
Tel: 046-222 32 83, irene.sassarsson@fhv.lu.se