Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS kommitté BMC

Kommittén för Hälsa, Miljö och Säkerhet på BMC omfattar alla verksamheter vid BMC inklusive MV, samt i tillämpliga delar fakultetens verksamhet på sjukhusområdet i Lund. Kommittén är beredande och rådgivande organ till institutioner eller motsvarande inom sitt ansvarsområde. Kommittén ska behandla frågor inom HMS området, ge information och upplysningar, hantera inkomna ärenden och under den lokala skyddskommittén genomföra granskning av byggprojekt. Vidare ska HMS-kommittén följa upp att bestämmelser inom HMS-området efterlevs, samt följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutioner eller motsvarande och årligen rapportera resultatet till den lokala skyddskommittén.

Kommitténs sammansättning

Anna Darabi, biträdande prefekt inom HMS IKVL, ordförande

Hans Hovenberg, arbetsmiljökoordinator, sekreterare
 

Arbetsgivarföreträdare

Anna Darabi, biträdande prefekt inom HMS, IKVL, ordförande BMC HMS kommitté

Anna Rignell-Hydbom, prefekt, ILM

Caroline Bäck, chef, CCM

Colm Doyle, chef, BIKT

Gunilla Westergren-Thorsson, chef, LBIC

Hugh Connell, avdelningschef, Med-service

Maria Björkqvist, ordförande, GUN

Mattias Brattström, chef, kansli M

Mikael Bodelsson, prefekt, IKVL

Tomas Deierborg, prefekt, EMV

Arbetstagarrepresentanter

Agneta Sanmartin, huvudskyddsombud, MV

Anders Mårtensson, huvudskyddsombud, BMC samt fakultetens verksamhet inom lunds sjukhusområde

Karin Haraldsson, stf huvudskyddsombud, MV

Adjungerade med närvaro och yttranderätt

Anne Link, chef, företagshälsovården

Emanuel Smeds, biosäkerhetssamordnare, EMV, IKVL, ILM

Johan Nilsson, prefekt Inst. Biomedicinsk Teknik med verksamhet vid BMC

Johan Ohlin, arbetsmiljöingenjör, företagshälsovården

Katarina E Johansson, arbetsmiljösamordnare, EMV

Lena Ohlsson, arbetsmiljösamordnare, IKVL/ILM

Lisette Eklund, arbetsmiljösamordnare, EMV

Maria Kempe, bitr. prefekt inom HMS, EMV

Mats Ohlin, prefekt Inst. Immunteknologi med verksamhet vid MV 

Olga Frännesson-Talpain, arbetsmiljösamordnare, Kansli M

Roger Alexandersson, arbetsmiljösamordnare, LU-service

Tomas Kirkhorn, arbetsmiljösamordnare, IKVL

Udo Häcker, ansvarig för GUNs fysiska skyddsronder på BMC

Ulrika af Sillén, arbetsmiljösamordnare, ILM

Urban Gullberg, bitr. prefekt inom HMS, ILM

arbetsmiljösamordnare, CCM