Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS - kommittéer

HMS står för Hälsa, Miljö och arbetsplatsrelaterad Säkerhet.

BMC, CRC och HSC har varsin HMS - kommitté. Protokoll och ledamöter finns under respektive flik i vänstermenyn.

Kommittéerna skall i korthet tillse att arbetsgivarna inom respektive centrum följer de lagar, förordningar och regler som ställs på en arbetsgivare inom HMS - området.

Ordföranden i respektive kommitté tillsammans med dekanus utgör samordningsorgan för kommittéernas arbete.

Varje kommittée:

  •  behandlar övergripande frågor
  •  behandlar om- och nybyggnadsfrågor
  •  granskar och sammanställer skyddsronder, olycksfall och tillbud
  •  initierar utbildningsverksamhet

inom respektive forsknings/utbildnings-centrum.