Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Riskbedömning

I AFS 2001:1 föreskriver Arbetsmiljöverket att en arbetsgivare ska göra en riskbedömning över verksamheten med syfte att förebygga olyckor och ohälsa. I AFS 1997:10 framförs också krav på att riskbedömning i samband med laboratorieförsök.

Föreskrifternas syfte med kravet på riskbedömning är att minska antalet olyckor och förebygga ohälsa till följd av arbetsplatsens verksamhet.