Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Händelseanmälan

På CRC-styrelsens sammanträde 2014-10-08, beslöts att anta nya rutiner för händelseanmälan.

De nya rutierna går i korthet ut på att samma blankett används för alla typer av händelseanmälan, som efter att den fyllts i skickas till CRC service för vidare behandling.

Den nya blanketten, som du hittar länkad till höger kan användas bland annat för anmälan av:

  • Stöld
  • Tillbud
  • Inbrott
  • Arbetsplatsolycka
  • Hot och våld
  • Skadegörelse
  • Situationer som om de varit annorlunda kunnat leda till ovan

Skicka ifylld blankett till:

Linus Jeppsson
CRC service
H. 92 pl. 11