Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Brandplan

CRC är utrustat med ett omfattande brandlarmssystem, som inbegriper olika former av branddetektorer, manuella larmknappar, sprinklersystem samt utrymningslarm.

I CRC:s brandplan finns angivet hur du bör agera vid en brand liksom information om CRC service brandorganisation. Du hittar den i högerkolumnen, där du också finner en länk till CRC och Wallenberglaboratoriets brukarhandböcker som innehåller ytterligare information.