Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

CRC Hälsa Miljö Säkerhet

Brukarhandböcker

När du får behörighet till CRC eller Wallenberglaboratoriet får du även ett exemplar av aktuell byggnads brukarhandbok. Böckerna är skriftsamlingar som innehåller de regler och föreskrifter som verksamheterna bör ta hänsyn till i sitt dagliga arbete. Här hittar du även information om funktioner och faciliteter i husen. Följande handböcker finns idag tillgängliga på engelska och svenska:

  • Brukarhandbok CRC
  • Brukarhandbok Wallenberglaboratoriet
  • Brukarhandbok studenter

Händelseanmälan

Om det inom Medicinska fakultetens verksamheter i Malmö inträffar avvikelser och händelser som berör arbetsmiljö-, miljö-, eller säkerhetsfaktorer ska dessa snarast anmälas för utredning. Detta gör du på därför avsedd blankett.