Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Brukarhandbok CRC

Skriftserien "Brukarhandböcker" omfattar "Brukarhandbok CRC", "Brukarhandbok Wallenberglaboratoriet" samt "Brukarhandbok studenter". I dessa handböcker återfinns, utöver regler och föreskrifter som verksamheten bör ta hänsyn till i sitt dagliga arbete, även information om funktioner och faciliteter på CRC och Wallenberglaboratoriet.

Aktuell utgåva av respektive handbok finns tillgänglig nedan, och ändringsblad gällande dessa finns listade i högerkollumnen.