Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Universitets arbetsmiljöpolicy hittar du här.

Hantering av narkotikaklassade substanser

Om aktuellt har Du som är forskargruppschef via delegationen fått i uppgift att ansvara för att narkotikaklassade substanser hanteras och inköps i enlighet med lagstiftningen. Nedan finns en överenskommelse mellan institutionerna om regler och rutiner som gäller vid narkotikahantering. Om denna hantering utförs av annan inom forskargruppen krävs att en fullmakt (se bilaga 1) ifylles, signeras och skickas till arbetsmiljösamordnare Lena.Ohlsson@med.lu.se som då ger vidare direktiv och tillhandahåller inköpsrekvisition (bilaga 2). Viktigt är också att narkotikaanteckningar (se mall bilaga 3) ifylles kontinuerligt och vid behov inrapporteras.