Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Skyddsronder

Här finner ni olika dokument som är kopplade till skyddsronderna på BMC. Bland annat kan ni se vilka skyddsronder som kommer ske under 2019 samt olika stöddokument.

Datum för skyddsronderna som berör ILM under våren 2019 är

BMC B13            Tisdag  22/1

BMC C12           Torsdag 28/2

BMC C13 & C14     Torsdag 28/3

BMC D10           Torsdag 25/4