Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Psykosocial arbetsmiljö

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för att skapa och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Därför ska utveckligssamtal genomföras årligen med alla medarbetare.

För information och riktlinjer se medarbetarwebben

Vart vänder du dig som medarbetare ?

Det är viktigt att du som upplever problem i din arbetsmiljö kontaktar din närmaste chef. Om du hellre vill prata med någon annan kan du till exempel välja någon av följande:

- Prefekterna

- Våningens skyddsombud

- BMC:s huvudskyddsombud; Kristin Holmgren eller MV:s huvudskyddsombud Agneta Sanmartin

- Personalsamordnare/personaladministratör/arbetsmiljösamordnare

- Företagshälsovården;http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/foretagshalsovarden, där finns psykolog och läkare. Psykolog tar emot ca 5 gånger men sedan remitteras man vidare till kurator på annat ställe (Hjärnhälsan).

- Studenthälsan; http://www.lu.se/student/studenthaelsan

- Doktorandombudsman;  https://www.facebook.com/LundsDoktorandkar

- Primärvården har kuratorer (på den egna eller annan vårdcentral)

Förebyggande arbete avseende trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier inom universitetet. Om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende, finns här råd om vad du kan göra.

Information till medarbetare rörande diskriminering och sexuella trakasserier

Du som chef kan få stöd i hantering och utredning av sexuella trakasserier

Rutiner gällande forskargruppschefernas psykosociala hälsa

För att förebygga, uppdaga och åtgärda ohälsosam arbetsbelastning och psykosocial stress hos forskargruppscheferna har följande rutiner upprättats.

Mer information om organisatorisk och social arbetsmiljö