Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Om något händer

Tillbud eller arbetsskada

.

Medicinska fakultetens rutin för anmälan av arbetskada och tillbud

.

Mer information

Länkar till Medarbetare- och HR-webben

.

Larm

Här hittar du viktig information och telefonnummer som du kan använda när du har råkat ut för något du vill rappotera, till exempel,

Brott, hot och våld, borttappad nyckel, förlorat passerkort

Larminformation