Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nya medarbetare / medicinska kontroller

Här finner du en checklista avseende HMS-regler vid ILML som ska användas vid introduktion av nya medarbetare. Checklistan ska skrivas under efter genomgång och sparas i HMS-pärmen.

Du som är arbetsmiljöansvarig / forskargruppschef har en skyldighet attinformera dina medarbetare om att genomföra medicinsk kontroll innan arbetetpåbörjas.Vissa kontroller är obligatoriska medan andra ska erbjudas. Nedan finner du detaljerad information och beställningsblankett avseende medicinska korntroller.