Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Brandfarlig vara

Övergripande information rörande hantering av brandfarlig och explosiv vara finns på HR webben

Och Rutiner avseende brandskydd; hantering brandfarliga och explosiva varor vid Lunds universitet finns nu även sammanfattade i Brandskyddshandboken

...

Överenskommelse kopplat tillstånd hantering brandfarlig vara vid BMC 

...

Överenskommelse kopplat tillstånd hantering brandfarlig vara vid Medicon Village

...

Checklista för föreståndarehantering brandfarlig vara