Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Avfallshantering

Avfallshandboken vänder sig till alla inom Lunds universitet som behöver ha information om hur man ska hantera olika typer av avfall på ett korrekt sätt. Den vänder sig också till alla som har ett större och övergripande ansvar för att avfall hanteras korrekt på arbetsplatsen, t.ex. prefekter, husintendenter, avdelningschefer och kontaktpersoner för avfall och farligt avfall.