Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IKVL Hälsa, Miljö och Säkerhet

lab

Hälsa-, Miljö- och Säkerhets-frågor (HMS) är en viktig del i vår verksamhet, i synnerhet i laboratoriemiljöerna. Ansvaret för en god arbetsmiljö ligger hos prefekten, som delegerat arbetsuppgifterna till respektive avdelningschef.


Aktuellt


Kurser och utbildningar


Viktigt! Om något händer - anmäl närmaste anhörig

Lunds universitet har ansvar för att på ett bra sätt kunna hantera en eventuell krissituation och i detta ingår att om något händer ska vi snabbt kunna komma i kontakt med närmaste anhörig till berörd anställd. Vi har därför fått uppdraget att samla in "Uppgifter om adress och närstående".

Eftersom det är ett tag sedan de flesta av er lämnade sådana uppgifter och många av våra nyanställda inte hunnit göra det, vill vi uppmana samtliga att fylla i den blankett som finns nedan och i högerspalten på den här sidan och skicka den till personalsamordnare: Emmy Heidenblad eller Anne Vähäniemi, IKVL, SUS i Lund; hämtställe 32.

Tänk på att felaktiga uppgifter gör att vi kanske kontaktar fel person i ett nödläge.

Insänd blankett kommer att förvaras under betryggande former hos personalsamordnare.

Viktigt uppdatera i Lucat vid flytt eller personalförändring

För att säkerhetsarbetet (skyddsronder, GMM-tillstånd, brandfarlig vara etc.) ska kunna utföras korrekt måste all personal se till så att Lucat uppdateras vid eventuell flytt samt vid personalförändring. Kontakta katalogansvarig person om du behöver hjälp med detta.