Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utbildning

Alltid aktuella utbildningar

 Se utbildningar i Kompetensportalen. Logga in med ditt lucat-id.

Exempel på genomförda utbildningar

 • Att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljö med Tomas Jordan
 • Brandskyddsutbildning
 • Grundläggande utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Utrymningsövning
 • Biosafety
 • Föreståndare hantering av brandfarlig vara.
 • Inventerare i KLARA
 • Vad är en god arbetsmiljö – vad säger lagen? (för chefer), 2 halvdagar
 • Vad är en god arbetsmiljö – vad säger lagen? (för skyddsombud), 2 halvdagar
 • Konflikthantering och känsliga samtal
 • Rehabiliteringsprocessen
 • Risk- och konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten
 • Missbruksproblem