Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Skyddsronder och inspektioner

Skyddsronder på EMV görs våningsvis, tillsammans med de andra institutionerna som finns på BMC och ca en gång/1,5 år. Ronden består av en fysisk del (vi går runt och tittar i lokalerna) och en sittrond. Rondgruppen sammanställer därefter ett protokoll som skickas ut till alla på våningen.

Rondgruppen består av Maria Kempe (bitr prefekt EMV), Anna Rignell-Hydbom (prefekt ILM), Marianne Jansson (bitr prefekt ILM), Mikael Bodelsson (prefekt IKVL), Anna Darabi (bitr prefekt IKVL), Kristin Holmgren (huvudskyddsombud BMC), Agneta SanMartin (huvudskyddsombud MV), Eugenia Cordero (ersättare huvudskyddsombud MV), Hans Hovenberg (HMS-koordinator BMC och MV), Lena Ohlsson (samordnare av skyddsronderna på BMC) samt Katarina Johansson (arbetsmiljösamordnare EMV).

Skyddsronder på BMC och MV ht 2018, vt 2019 och ht 2019

Datum

Våningar

Torsdag 20/9 fm

A10 och A11

Onsdag 17/10 em

A12 och A13

Torsdag 15/11 fm

A09 och B10

Torsdag 13/12 fm

B11 och B12

Torsdag 22/1 fm

B13 och B14

Torsdag 28/2 fm

C11 och C12

Torsdag 28/3 fm + em

C13 och C14

Torsdag 25/4 fm

D10 och D11

Torsdag 23/5 fm

D12 och D13

Torsdag 18/6 fm

D14 och I12 och I13

Torsdag

Logopedi, foniatri och audiologi

Torsdag

F-huset

Torsdag

MV: Translationell cancerforskning samt Onkologi och patologi

Torsdag

MV: NRC + övriga EMV-grupper på MV

Torsdag

Klinisk kemi och farmakologi

8.30-9.30 fysisk rond våning 1
9.30-10.00 sittrond våning 1

10.30-11.30 fysisk rond våning 2
11.30-12.00 sittrond våning 2

Arbetsmiljöansvariga och skyddsombud på respektive våning får en kallelse med ytterligare instruktioner en månad innan ronden.

Vi inspekteras regelbundet av Arbetsmiljöverket, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten, Kemikalieinspektionen m. fl.