Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Flytande kväve

Vid påfyllning, transport och hantering av flytande kväve används alltid skyddsglasögon eller visir, knäppt labrock samt täckta skor. Utöver detta bör handskar användas. Handsken ska ha krage (inte mudd) och sitta löst samt vara tillräckligt sträv för att medge ett stadigt grepp. Materialet i handsken utsida ska inte kunna bli köldsprött och ytan ska vara tillräckligt tät för att hindra att vätskan tränger in.

Endast kärl som är avsedda för flytande kväve får användas. Behållare med flytande kväve ska förvaras i rum med speciell ventilation (10 luftomsättningar per timme och lågt placerade frånluftsdon). I hus B, C och D ska behållare med flytande kväve förvaras i autoklavrummen.

Lämna omedelbart rummet vid stort utläckage av flytande kväve och låt rummets ventilation ta hand om det. Sätt upp skylt på dörren för att förhindra att andra går in.

Behållare med flytande kväve kan transporteras i hiss men utan samtidig personbefordran - man bör således vara två , en som skickar upp behållaren och en som tar emot den. Skylt, att hänga på kärlet, finns att låna hos BMC-service.

BMC-service tillhandahåller hjälp med inköp, fyllning och transport av flytande kväve. Anmälan via e-mail: bmc.service@med.lu.se. BMC-service måste ha kärlet eller e-mailet senast 08:30 om fyllning önskas samma dag. Fyllning av kärlen i BMC hus B, C, D och I ombesörjes av BMC-service om kärlen placeras utanför servicepersonalens tjänsterum på plan C10 vid Gård 15.

Skylt på dörren ska finnas.