Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Introduktion av nyanställd

För nyanställda och gäster som ska arbeta på BMC är det viktigt att få en bra introduktion, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Forskargruppschef/arbetsmiljöansvarig är ansvarig för att ge introduktion, men han/hon kan utse någon erfaren person i gruppen som sköter introduktionen. Använd gärna checklistan nedan. Glöm inte komplettera med gruppens egna rutiner!

Gå igenom checklistan för nyanställda. Välj ut de punkter som är relevanta. Informationen om och visning av larm, utrymningsvägar och brandsäkerhet är obligatorisk för alla. Genomgången påbörjas första dagen (larm, utrymningsvägar, brandsäkerhet)

 Skriv ut och fyll i checklistan. Spara checklistan i gruppens HMS-pärm.