Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Klassificering

Klassificering i Försumbar risk, Låg risk samt riskfylld verksamhet

GMM-hantering delas in i tre olika verksamhetsnivåer; F (försumbar risk), L (låg risk) samt R (riskfylld verksamhet).
Exempel på hur uppdelningen kan gå till finns nedan. Notera att det är riskbedömningen som ska avgöra vilken verksamhetsnivå som ska tillämpas!

  1. E coli (laboratorieanpassad stam) med insulingen på vanlig plasmid: Försumbar risk
  2. Cellkultur från människa med GFP (green fluorescent protein) på vanlig plasmid: Försumbar risk
  3. Listeria monocytogenes med gen från människa: Låg risk pga listeria tillhör riskklass 2
  4. Cellkultur från människa med immunmodulerande gen från människa: antingen Låg eller Försumbar risk. Konsultera Handläggaren för biosäkerhet. Detta pga insert som kan anses vara en risk för människor eller miljön, vilket ofta gör att verksamhetsnivån måste öka.
  5. Cellkultur från människa, där GFP ska sättas in i genomet med en replikationsdefekt viral vektor: Låg risk. Detta för att virala vektorer som kan integrera i humanceller alltid minst klassas som Låg risk. Om du däremot bara ska hantera den redan genetiskt modifierade cellen med GFP i, och alla replikationsdefekta virus är borta blir det istället oftast Försumbar risk.
  6. Cellkultur från mus, där GFP ska sättas in i genomet med en replikationsdefekt viral vektor som inte kan integrera i humanceller: Försumbar risk. Detta för att replikationsdefekta virala vektorer som inte kan integrera i humanceller oftast klassas som Försumbar risk.