Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Anmälan

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Innan man startar sin verksamhet ska man göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Man kan behöva göra anmälan enligt två föreskrifter, dels enligt AFS 2000:5 "Innesluten användning av genetiskst modifierade mikroorganismer" dels enligt 2018:4 Smittrisker".

Arbetsmiljöverket har utarbetat vägledning och formulär för att underlätta för uppgiftslämnaren och för att uppgifterna ska kunna lämnas på ett enhetligt sätt, se nedan.

Biosäkerhetssamordnare för EMV, IKVL och ILM: emanuel.smeds@med.lu.se

Kontaktperson inom LU: Johan.Ohlin@bygg.lu.se 

OBS! Alla anmälningar skickas till Emanuel Smeds som i sin tur skickar till Arbetsmiljöverket via LU Bygg.

Föreskrifter som hänvisas till nedan:

AFS 2011:2 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer finns här, nedan kallad GMM-föreskriften

AFS 2018:4 Smittrisker finns här, nedan kallad MB-föreskriften

Anmälan av F-verksamhet

OBS! EMV har en gemensam anmälan för F-verksamhet avseende lab, kontakta Emanuel Smeds om du vill kolla så att den täcker din F-verksamhet. När det gäller F-anmälningar avseende djur måste du anmäla enligt nedan.

Den första delen av blanketten innehåller de uppgifter som du ska lämna till Arbetsmiljöverket för anmälan av en F-verksamhet. Den andra delen är tänkt att användas vid den utredning och bedömning som ska göras inför varje innesluten användning och fungerar då som dokumentation av bedömningen. Du bör börja med att genomföra utredningen och bedömningen.

Skicka anmälan till Emanuel Smeds.

Anmälan av L-verksamhet

Den första delen av blanketten innehåller de uppgifter som du ska lämna till Arbetsmiljö-verket för anmälan av en L-verksamhet inklusive de GMM-användningar som ska ske i L-verksamheten. Den andra delen är tänkt att användas vid den utredning och bedömning som ska göras inför varje innesluten användning och fungerar då som dokumentation av bedömningen. Du bör börja med att genomföra utredningen och bedömningen.

Skicka anmälan till Emanuel Smeds. 

Anmälan av ny GMM-användning i L-verksamhet

Skicka anmälan till Emanuel Smeds.

Uppdatering

Uppdatering görs i september. Skicka uppdateringen till Emanuel Smeds.

Smittämnen i riskklass 2

Smittämnen i riskklass 2 enligt AFS 2018:4 Smittrisker ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

 Verksamhet med användning av smittämnen i riskklass 3 eller 4 kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket, kontakta Emanuel Smeds.