Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Beställa på apoteket

För att beställa läkemedel måste man vara registrerad kund hos apoteket. Det blir man genom att fylla i bifogad blankett. Verksamhetsansvarig är forskargruppschefen. Man får sedan en inloggning i Webb Abest.

Blanketten skickas till

Apoteket AB

Sjukhusapoteket Motala

Lasarettet

SE-591 85 Motala

Om du vill veta mer – kolla hemsidan http://www.apoteketfarmaci.se/BestallOchForskriv/Tool.aspx?UniqueId=b5d18a93-325b-4e7d-a816-162b5eff5c35 eller ring: 018-6113467.