Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Larma

För att larma ambulans eller brandkår ring 112 till SOS Alarm

Lämna tydliga uppgifter på:

- Vilken gatuadress, hus, våningsplan det gäller
Hus A: Sölvegatan 17
Hus B, C och D: Klinikgatan 26-32
Hus F, H och I: Sölvegatan 19
Alternativt: BMC Gård

- Ditt eget namn och telefonnummer
- Vad som hänt: brand, gasutsläpp etc.

Möt alltid Räddningstjänsten för att ge kompletterande information och visa vägen.

Även om det automatiska larmet har utlösts ska räddningstjänst (dvs "brandkåren") meddelas per telefon för kontroll av att larmet gått fram, samt för att ge kompletterande uppgifter om vad som hänt.

Kontakta även EMV:s prefekt Eva Ekblad 046-222 06 88 eller stf. prefekt Madeleine Durbeej-Hjalt 046-222 08 12

Gör gärna en post i din mobiltelefon som du kallar ICE och lägg in telefonnummer till närmast anhöriga. ICE står för ”in case of emergency”. Detta ökar chansen att snabbt få kontakt med dina anhöriga om du drabbas av sjukdom eller olycka. 

Telefonnummer

SOS Alarm 112

Universitetets akutnummer 
046-22 20700

Prefekt
Madeleine Durbeej-Hjalt 
046-22 20812, 073 640 72 63

Stf prefekt
Karl Swärd
046-22 206 31 

Huvudskyddsombud BMC
Kristin Holmgren 
046-22 23313

Huvudskyddsombud MV
Agneta Sanmartin
046 22 215 34, 072 512 49 83

Företagshälsovården
046-22 23280

Studenthälsan
046-22 24377

Giftinformation 08-33 12 31

Läkemedelsupplysning
0771-450 450

Polisen 114 14

Sjukvårdsrådgivning 1177

Ambulansbeställning
040-676 93 00

Arbetsmiljöverket 040-38 62 00, 010-730 90 00

BMC-service (kontorstid)
046-22 20500

BMC Reception 046-22 20660 eller 046-22 20520

Akademiska hus (utanför kontorstid) 046-13 31 00