Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Telefonnummer

SOS Alarm 112

Universitetets akutnummer
046-22 20700

Prefekt
Madeleine Durbeej-Hjalt 
046-22 20812, 073 640 72 63

Stf prefekt
Karl Swärd
046-22 206 31 

Huvudskyddsombud BMC
Kristin Holmgren
046-22 23313

Huvudskyddsombud MV
Agneta Sanmartin
046 22 215 34, 072 512 49 83 

Företagshälsovården
046-22 232 80

Studenthälsan
046-22 243 77

Vilrum: 
A0909, B1455b, C1455b
D1234c, F1007

Giftinformation 010-456 67 00

Läkemedelsupplysning
0771-450 450

Polisen 114 14

Sjukvårdsrådgivning 1177

Ambulansbeställning
040-676 93 00

Arbetsmiljöverket 040-38 62 00, 010-730 90 00

BMC Service (kontorstid)
046-22 205 00

BMC Reception 046-22 206 60 eller 046-22 205 20

Akademiska hus (utanför kontorstid) 046-13 31 00