Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

StepUp 2015

Step Up event 2015

Den 11e mars anordnades StepUp för tredje gången. StepUp är ett årligt karriärsevent för doktorander och postdocs som anordnas av Women IN Great Sciences (WINGS), detta år med Medicon Village som värd.

Temat var "Vad är en PhD?", och talare var bland annat respresentanter från Medicon Village, Novo Nordisk, Forskningsservice, doktorandombudsmannen, ESS och tre kvinnliga professorer från Medicinsk fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH.

Föreläsarna avhandlade olika aspekter av en doktorsexamen: den legala definitionen, akademiska och industriella perspektiv, möjligheter i arbetsmarknaden, och karriärvägar.

Omkring 100 doktorander och postdocs från STEM-fakulteterna deltog under dagen, som avslutades med ett mingel med alla inbjudna föreläsare samt representanter från Karriärcentrum på Medicinska fakulteten, Mentlife, LUIS och docenturkommitén.