Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Intervju - ny prefekt vid Laboratoriemedicin

2019-01-11

Från och med 1 januari 2019 har Institutionen för laboratoriemedicin ny prefekt - Anna Rignell-Hydbom, docent i miljömedicin.

Porträttfoto av Anna Rignell-Hydbom

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget?
- Efter tio år som biträdande prefekt inom forskningsutbildningen och nästan lika lång tid som avdelningsföreträdare för Arbets- och miljömedicin, tyckte jag att det var dags för något nytt. Det ska bli väldigt roligt med en ny utmaning och jag känner att vi i den nya ledningen kan bli ett bra team eftersom vi har olika kompetens, men med samma syn på uppdraget.

Vad är viktigt för dig i din nya roll som prefekt?
- Det är viktigt att det är högt i tak med en rak kommunikation så att problem blir lättare att adressera. Jag känner att vi i ledningen ska kunna ge men även skapa stöd för våra forskare och övriga medarbetare. Det borgar för en god arbetsmiljö vilket är en av stöttepelarna för en framgångsrik forskningsmiljö. 

Vad ser du för utmaningar?
- Alltihop är väl en utmaning. Men ordet möjlighet beskriver kanske mer hur jag ser på uppdraget.

Vad har du för visioner under din mandatperiod?
- En vision är en än mer aktiv och delaktig institutionsstyrelse. Att ledningen arbetar efter en levande aktivitetsplan som stöd för bland annat beslut som ska tas och verkställas inom en bestämd tidsperiod. Det underlättar för att slippa ha surdegar som blir liggande. Sedan är ett av mina mål att få en bättre samverkan mellan Region Skåne och LU samt med andra fakulteter och lärosäten.

Var kommer du rent fysiskt att sitta?
- Jag kommer att dela min tid mellan I-huset där resten av kansliet på ILM (Institutionen för laboratoriemedicin) kommer att sitta fr.o.m. i slutet av februari, samt på Medicon Village i min egen forskargrupp.

 

Anna Rignell-Hydbom

Aktuell: Anna Rignell-Hydbom: Docent i miljömedicin, ny prefekt på Institutionen för laboratoriemedicin, sedan 1 januari 2019.
Ålder: 58 år
Bor: Södra Sandby
Familj: Tre vuxna barn
Fritidsintresse: Att få vara ute i naturen med hunden Molly (rottweiler) och vänner. Sport och speciellt handboll.

 

Nya institutionsledningar

 

Text och foto: Åsa Hansdotter