Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Studenternas pris till universitetslektor Johan Andersson

2017-02-01

Lunds universitets studentkårer tilldelar universitetslektor Johan Andersson studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen 2017.

johan andersson
Johan Andersson. Foto: Katarina Branzén

Johan Andersson är universitetslektor vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Johan är både föreläsare och tutor inom Medicinska fakulteten, ett arbete som från studenterna är mycket uppskattad.

"Johan visar ett stort fokus på studenternas lärande med engagerade undervisningstillfällen och en tillgänglighet för frågor och diskussion även utanför lärosalarna. Han har en förmåga att trigga studenterna till att prestera genom att uppmuntra ett kritiskt tankesätt och en öppen och nyfiken diskussion. Johan visar även på en lyhördhet gentemot studenterna, där kursförändringar kommit som en direkt konsekvens av den feedback som givits."