Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Translationell medicin – ny institution i Malmö

2015-01-13

Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö har bytt namn till Institutionen för translationell medicin och samtidigt utökats med tio nya forskargrupper.

Namnändringen trädde i kraft den 1 januari 2015.  De tio nya forskargrupperna är inom bilddiagnostik och strålningsfysik, blodkoagulation, handkirurgi, reproduktiv medicin och urologi. Namnet speglar bättre verksamheten som den ser ut nu, med det utökade antalet forskargrupper.

De nya forskargrupperna har tidigare tillhört Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Efter ett uppdrag från dekanus på medicinska fakulteten har en omfördelning mellan de båda institutionerna ägt rum och i samma uppdrag ingick även att se över fakultetens institutionsbenämningar.

Som en del av uppdraget har Institutionen för hälsa, vård och samhälle redan tidigare bytt namn till Institutionen för hälsovetenskaper.

Följande forskargrupper bytte fr.o.m den 1 januari 2015 tillhörighet till Institutionen för translationell medicin:

  • Lars Edenbrandt, medicinsk informatik
  • Olle Ekberg, medicinsk radiologi
  • Lars E. Olsson, medicinsk strålningsfysik
  • Per Wollmer, klinisk fysiologi
  • Erik Berntorp, klinisk koagulationsforskning
  • Per-Anders Abrahamsson, urologisk forskning inklusive Fredrik Liedberg, klinisk och experimentell urotelialcancerforskning
  • Anders Bjartell, urologisk cancerforskning
  • Lars Dahlin, handkirurgi
  • Aleksander Giwercman, molekylärmedicinsk reproduktionsforskning
  • Yvonne Giwercman, molekylärgenetisk reproduktionsmedicin

Länk till hemsida: www.med.lu.se/translationell_medicin

Text: Björn Martinsson