Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Vill ni sätta fokus på er forskning? Anmäl då ert intresse för att arrangera Forskningens dag 2022!

2021-11-29

Forskningens dag 2022 äger rum på kvällen tisdagen den 8 november i Malmö och på eftermiddagen onsdagen den 9 november i Lund. 

Forskningens dag har under 42 år utvecklats till en stark tradition och hålls i samband med Eric K. Fernströms prisutdelning. Arrangemanget är ett ypperligt tillfälle för oss (Medicinska fakulteten och Region Skåne) att visa upp vår forskning för allmänheten och det är ett viktigt forum för att förverkliga den tredje uppgiften. Att få arrangera Forskningens dag innebär att er forskning hamnar i fokus på flera sätt under 2022.

I december 2022 presenteras även programmet för Södra sjukvårdsregionen. 

Om ni är intresserade av att arrangera Forskningens dag ska ni skicka in en intresseanmälan innehållande förslag på program med preliminär titel, föreläsare och innehåll, senast den 10/1 2022 till ella.berg@med.lu.se. I bedömningen av ansökan kommer dessa faktorer att vara viktiga:

  • Om temat kan locka en bred och intresserad publik
  • Förmågan att populärvetenskapligt presentera ämnet
  • Om temat är ett starkt forskningsområde vid fakulteten 

Vi rekommenderar att man är 2-3 st. vetenskapsarrangörer som ansvarar för det vetenskapliga innehållet och ingår i den planeringskommitté som tillsammans planerar evenemanget under året. 

På fakultetsstyrelsens möte den 26/1 2022 får ni presentera ert förslag, därefter tar fakultetsstyrelsen beslut. 

För mer information om vad det innebär att organisera Forskningens dag samt vad som ska finnas med i ansökan, besök www.med.lu.se/arrangera_forskningens_dag.

Har ni frågor kan ni kontakta Ella Berg: ella.berg@med.lu.se, tel.nr 046-222 30 18. 

Välkomna med er intresseanmälan! 

Kristina Åkesson, Dekanus, Medicinska fakulteten 

Jesper Petersson, Forskningschef, Region Skåne 

genom Ella Berg, Projektledare för evenemang, Medicinska fakulteten