Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Våra två bibliotek i Lund blir ett: Medicinska fakultetens bibliotek Lund

2021-09-06

Medicinska fakultetens två bibliotek i Lund har gått samman till ett bibliotek. I samband med detta byter vi namn till Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Vårt bibliotek i CRC betyder namn till Medicinska fakultetens bibliotek Malmö.

Från och med höstterminen 2021 kommer vår biblioteksservice såsom utlån och återlämning, läsplatser och grupprum, samt bibliotekets informationsdisk tillfälligt lokaliseras till Health Sciences Centre (HSC) tills dess att Forum Medicum är på plats. Biblioteket är öppet 10–16. Du kan givetvis också i fortsättningen kontakta oss online via vår frågelåda Fråga biblioteket eller skicka ett meddelande till servicedesk@lu.se

Våra övriga tjänster och support för forskare, doktorander, lärare och övriga medarbetare berörs inte.

Frågor om sammanslagning av fakultetens två Lunda-bibliotek, kontakta Carola Tilgmann: carola.tilgmann@med.lu.se