Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Utlysning av Teman och Advanced Study Groups vid Pufendorfinstitutet

2021-10-19

Nu är Pufendorfinstitutets årliga utlysningar öppna. Anställda vid Lunds universitet inbjuds att ansöka om möjligheten att få forma ett Tema eller en Advanced Study Group vid institutet.

På Pufendorfinstitutet ges forskare från olika discipliner vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. Antagna grupper arbetar i så kallade Teman eller Advanced Study Groups (ASG). Målsättningen är att ge Lunds universitets forskare möjlighet att utveckla framtida forskningsområden.

Ansök om att etablera ett Tema

Ansök senast 12 januari, 2022 om att få etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet.
Ta del av utlysning av Teman med start september 2022
Läs mer om vad det innebär att arbeta i ett Tema 

Utlysning för Advanced Study Group

I en Advanced Study Group (ASG) kan en grupp forskare från olika discipliner samlas kring en idé redan i ett mycket tidigt utvecklingsstadium. Två gånger om året finns möjlighet att föreslå problemområden, som lämpar sig för arbete i en ASG. Nästa ansökningsdatum är 10 nov 2021. 
Ta del av utlysning av Advanced Study Groups

Intervju med Karin Broberg

Karin Broberg är professor i arbets- och miljömedicin vid medicinska fakulteten. Hör henne berätta om sina erfarenheter av att arbeta i ett Tema och vad arbetet vid Pufendorfinstitutet betytt för henne som forskare.

Pufendorfinstitutet

Läs mer om Pufendorfinstitutet