Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Stöd för ERC Consolidator Grants

2021-09-10

European Research Council Consolidator Grants är öppna för forskare 7 - 12 år efter sin doktorsexamen och ger upp till 2,0 miljoner euro i upp till 5 år. Nästa utlysning är CoG 2022, med preliminär deadline den 17 mars 2022. Research Services ger stöd till alla forskare på Lund som är intresserade att söka ERC Consolidator Grants.

ERC Consolidator Grants workshop

Öppen för forskare som planerar att söka ERC Consolidator Grant (CoG) med Lunds universitet som ’Host Institution’. Workshopen kommer att hållas på engelska via Zoom

Datum: Tisdagen den 26 oktober 2021, mellan 09:00 - 12:30.

Konsultationer för ERC Consolidator Grants

Dessutom erbjuder Research Services CoG-sökande möjligheten att diskutera dina ansökningsplaner och CV med en konsult specialiserad på ERC applikationer. Platserna är begränsade.

Datum: 11 - 12 november (sökande kan boka sin egen tid)

Anmäl dig här (för alla Consolidator Grant stödevenemang) senast den 22 oktober 2021.

Kontakta John Phillips john.phillips@fs.lu.se om du har frågor.

Blogg om Stöd för ERC Consolidator Grants