Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

2021-09-16

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna.

Vid ansökningsomgången för 2021 kommer anslag företrädesvis att ges till yngre forskare inom 2 år efter disputation.

Sökande hänvisas till Stiftelseansokan.se där anvisningar samt länk till elektronisk ansökan finns.

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2021.