Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Sjöbergstiftelsens utlysning av projektanslag för cancerforskning 2022

2022-01-14

2022 kommer Sjöbergstiftelsen att ge bidrag till cancerforskning inom forskningsområdena:

  • Förebyggande åtgärder och omvårdnad inklusive komplementär och integrativ medicin och åtgärder mot långsiktiga komplikationer
  • Tidig diagnostik samt svårbehandlad cancer med dålig prognos och även "drug repurposing".

I enlighet med donatorns önskemål välkomnar vi ansökningar som avser okonventionella mediciner/behandlings metoder.

Ansökan & mer information