Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Nominera till Lunds universitets hållbarhetspris för Agenda 2030!

2022-01-18

Priset syftar till att främja nytänkande, tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling av forskare i den tidiga delen av karriären vid Lunds universitet. Doktorander, postdoktorer och forskare med en doktorsexamen som inte är äldre än fem år kan nomineras. Studenter och anställda vid LU kan nominera.

Vinnaren tilldelas 25 000 kronor och tillkännagivandet och prisceremonin kommer att äga rum på Hållbarhetsveckan i Lund. Nomineringar skickas till Forskarskolan Agenda 2030 senast 1 februari (enkel nomineringstext på max 1 A4-sida).

Mer om priset och hur man nominerar