Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

NFSK:s första forskarpris till Anna Forsberg

2021-09-09

Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk Vård (NFSK) tilldelar sitt första forskarpris till professor Anna Forsberg vid Vård i högteknologisk miljö, Lunds universitet.

Ur motiveringen till Forskarpriset 2021: 

”Hon är en förebild för andra sjuksköterskor och har visat att det går att kombinera en klinisk tjänst med en framgångsrik forskarkarriär. Anna har satt kirurgisk omvårdnad på agendan, både i klinik och politik!”

anna forsberg
Anna Forsberg.

Vad är det roligaste med priset?
- Att det kommer från NFSK som har vuxit till en fin förening. Jag var med när den grundades och flera av medlemmarna är utbildade av mig och har gjort imponerande karriärer. Att få vara deras förebild fortsatt är en gåva, säger Anna Forsberg.

Vad innebär priset?
- Priset innebär en mindre summa pengar, men framför allt fokuserar det på betydelsen av min och andras omvårdnadsforskning för vården av personer som genomgår kirurgi. Kunskap om vad det innebär att vara människa i relation till avancerad vård och behandling är essentiell för vårdens kvalitet, utveckling samt för en human vård.