Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Ledarskapsprogram med mål att få fler kvinnliga professorer

2020-12-08

Under åren 2019-2020 genomfördes ledarskapsprogrammet PREP (Peer support and career development towards professiorship) på vår fakultet. Syftet är att på sikt öka andelen kvinnliga professorer vid fakulteten, för närvarande är andelen kvinnliga professorer 24%. Målgruppen är docenter vid fakulteten, och programmet är en del av fakultetens jämställdhetssatsning. I mars 2021 startar en ny omgång.

Jimmie Kristensson Foto: Kenneth Ruona

Hallå där! Jimmie Kristensson, vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik.

Varför ett ledarskapsprogram?

I Medicinska fakultetens handlingsplan för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling för åren 2020–2022 står det att vi ska utveckla och genomföra chefsutbildningar och utveckla ett ledarskapsprogram för seniora forskare med målet att på sikt stimulera en jämnare könsbalans bland professorer. Därför skapades PREP – Medicinska fakultetens ledarskapsprogram för seniora forskare på väg mot professur. Det är ett nytt program som initierades av Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och som utvecklats i samarbete med Anna Ekwall, docent vid Institutionen för hälsovetenskaper och Susanne Sundell, koordinator på fakultetens avdelning för forsknings- och ledningsstöd.

Vad är syftet?

Syftet är att stärka framtidens ledare men också att på sikt öka andelen kvinnliga professorer vid fakulteten. För närvarande ligger andelen på 24%. Att Medicinska fakulteten är jämställd med lika villkor för alla är avgörande för vår framgång men också för hur vi mår på jobbet. 

Programmets upplägg?

Programmet bestod av sju träffar med olika teman och avslutades med ett projektarbete. Varje träff hade ett tema som speglade viktiga aspekter av meritering. Kunskap om karriärvägar, bedömning av meriter inom olika områden och fakultetens organisation är aspekter som är viktiga för att möjliggöra akademisk karriär. Vid varje tillfälle bjöds resurspersoner in. En viktig del av upplägget var att deltagarna skulle få träffa personer som de kunde identifiera sig med eller inspireras av. Upplägget följde de områden som en ansökan till lektorat eller professur kräver.

Varje träff hade ett tema:

  • En bra professor
  • Ett bra universitet
  • En bra ledare
  • En bra samverkan
  • En bra lärare
  • En bra fakultet (här utförde deltagarna ett projektarbete inom temat)

Vill du tacka någon?

Jag vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till Anna Ekwall och Susanne Sundell, för att ni planerat, genomfört och utvärderat programmet. Jag vill också särskilt tacka programmets deltagare för er tid och för ert stora engagemang!

Läs de intressanta rapporterna från de fyra projekt som genomfördes. 

Mer om PREP och ansökan 2021. (Sista datum för ansökan är den 7 februari 2021).

Text: Sofia B Liljedahl