Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Jan Hains-stipendium till Jimmie Kristensson

2021-09-29

Jan Hains stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning tilldelar Jimmie Kristensson, universitetslektor vid medicinska fakulteten och vicerektor med ansvar för kommunikation, kurage och karaktär, sitt årliga stipendium.

Bild av vice rektor Jimmie Kristensson
Jimmie Kristensson. Foto: Kennet Ruona

Stipendiesumma är 225 000 kr och avser forskningsprojektet ”Tidiga palliativa insatser för personer med matstrups- och magsäckscancer - ett underlag för att kunna ge bästa möjliga vård”.

Var det överraskande?
Ja, det var det. Men fantastiskt roligt och mycket hedrande. Det är glädjande att vår forskning uppmärksammas.

Vad kommer stipendiet att innebära?
Stipendiet gör det möjligt för mig att kunna knyta fler medarbetare till projektet och på så vis kunna fördjupa oss i fler viktiga frågeställningar. 

Läs mer om Jimmie Kristenssons forskning