Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Inbjudan att komma med anbud på breddnings- och fördjupningskurs på Läkarprogrammets T11 för VT2022

2021-09-17

Läkarprogrammet har 5 veckor avsatta för valbara Breddnings- och Fördjupningskurser (BoF) under termin 11. Vi inbjuder härmed fakultetens lärare och läkare på sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg att lämna förslag på sådana kurser inför VT2022  

Kurstiderna är:

Period 1: 24e januari – 27e februari (kalendervecka 4-8)

Period 4:  9e maj – 12e juni (kalendervecka 19-23)

Vänligen ange vilken av de två perioderna ni föredrar, med rangordning 1 och 2. Ange också om denna rangordning är relativ eller absolut (det senare i betydelsen att ni kan ge er kurs uteslutande i den ena perioden).

Om den kurs ni föreslår inte är etablerad sedan tidigare så behövs en kursbeskrivning som innehåller ungefär det som framgår av kursplaner inom programmet.

Återkom gärna till oss vid frågor och behov av vidare info.

När det gäller frågor om budget är ni välkomna att kontakta lakar_ekonomi@med.lu.se

Tacksam för svar senast 18e oktober!

Kontakt

Michele Compagno, koordinator BoF
Martin Garwicz, examinator BoF