Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Hallå där nya kommunikationschefen!

2021-09-07

Lär känna Johanna Erlandson, ny kommunikationschef på medicinska fakulteten.

Hallå där Johanna! Hur känns det att ha börjat jobba på Lunds universitet?

 Det känns fantastiskt roligt. Jag har redan träffat så många trevliga, intressanta och hjälpsamma människor, så det känns väldigt lätt att komma in här. Sen inser jag också att jag har mycket att lära eftersom detta är mitt första jobb inom universitetet, men det gör det också roligt och utmanande.

Johanna Erlandson. Foto: Åsa Hansdotter
Foto: Åsa Hansdotter

Vad har du för erfarenheter sedan tidigare?

 Jag kommer närmast från ett kommunikationschefsjobb på Tetra Pak här i Lund. Där har jag bland annat jobbat mycket med forsknings- och utvecklingskommunikation och även med internkommunikation. Annars har jag en brokig bakgrund där jag jobbat många år i kultursektorn med marknadsföring och kommunikation inom teater, film och museum. Jag har även jobbat med kommunikation inom läkemedelsindustrin och med mobiltelefoni.

Vad tycker du är viktigast med kommunikation? Hur ser riktigt bra kommunikation ut?

 För mig är det viktigaste med kommunikation att den fyller sin funktion och når de målgrupper den är ämnad för. Kommunikation för sakens skull eller bara som ett sätt för sändaren att få höras är oftast inte meningsfull eftersom den inte når fram. Sen tycker jag att man ska tänka på att kommunikation förutsätter två parter, så det är också viktigt att inte bara framföra sina budskap, utan det är minst lika viktigt att lyssna. På det viset kan man också hitta bättre sätt att nå sina målgrupper.

Vad ser du som dina största utmaningar?

– Just nu är det nog att lära mig navigera i universitetsvärlden och förstå hur allt hänger ihop, vem som gör vad och vad som är viktigt i den här verksamheten. Sen vill jag ju gärna lära känna så många människor som möjligt, så att jag hela tiden kan bygga på min kunskap och förståelse för vad som betyder något för alla de människor som finns i organisationen.

Vad hoppas du åstadkomma här?

 Min dröm är naturligtvis att vi ska vara den bästa kommunikationsavdelningen av alla och att andra ser på oss som förebilder. Ett annat mål är att all kommunikation vi gör på hela fakulteten har ett tydligt syfte och är ändamålsenlig, tydlig, stödjer vår strategiska målbild och att den når fram. Sen vore det också roligt om vi kunde använda all den fantastiska kunskap som finns här och utnyttja alla de möjligheter som finns i det nya medialandskapet att kliva fram ännu mer och dela med oss av hur vi hjälper till att lösa våra stora samhällsutmaningar, ”för människors liv och hälsa”.